KLINGANDE HUSET
VIRTUELLT 10.4.2021

Musik
som hobby
för alla

Videon presenterar hela paletten av tjänster för olika åldrar.

 

Individuell instrumentundervisning för alla!

Piano är ett mångsidigt instrument. Se vilka möjligheter!

 

Bekanta dig med
grundstudiernas
inträdestest!

Inträdestestet till grundstudierna kartlägger elevens förutsättningar till musikstudier.

Stora
Näppärikonserten
i Konstfabriken

På slutkonserten hörde vi ny och gammal folkmusik under ledning av Mauno Järvelä.

MUSIKINSTITUTETS ELEVANTAGNING 29.3 - 7.5.2021